- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią sieciową w miejscowości Ojców”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią sieciową w miejscowości Ojców”.

Załączniki: