- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do składania ofert – wydzielenie dodatkowego pomieszczenia biurowego

Zaproszenie do składania ofert – wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu dodatkowego pomieszczenia biurowego z części korytarza, przy dawnym pomieszczeniu kasowym nr 12 wraz z wymianą drzwi kasowych nr 12 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała, Skał ul. Rynek 29, 32-043 Skała dz. nr. 1053/1.