- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Zakup i dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników referatu komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Skała”

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Zakup i dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników referatu komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Skała”.

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert [1]
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy [2]
Załącznik nr 2 -wzór umowy [3]
Załącznik nr 3 – miesięczna lista obecności [4]

Załączniki: