- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi transportu lokalnego W granicach administracyjnych Gminy Skała na trasie Gołyszyn – Poręba Laskowska – Skała – Poręba Laskowska – Gołyszyn

Z A P R O S Z E N I E

Do składania ofert na świadczenie usługi transportu lokalnego W granicach administracyjnych Gminy Skała na trasie Gołyszyn – Poręba Laskowska – Skała – Poręba Laskowska – Gołyszyn”.

Załączniki: