- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” oraz „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”.

Załączniki: