- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skale wraz z infrastruktura techniczną”

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  inwestycji pn.:

 „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skale wraz z infrastruktura techniczną”

Załączniki: