- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego zadania pn. „Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale, ul. Langiewicza 8”

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego zadania pn. „Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale, ul. Langiewicza 8”.

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_dawne LO w Sk [1]
Informacja z otwarcia ofert [2]
Zaproszenie do składania ofert LO [3]
Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy [4]
Zalacznik_nr_2 [5]
Załącznik nr 3_wiedza i doświadczenie [6]
Załącznik nr 4_osoby [7]
Zalacznik_nr_5_-_Wzor_umowy [8]
PFU [9]
PFU_ K-2 (1) [10]
PFU_ K-3 (1) [11]
PFU_ K-4 (1) [12]