- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do składania ofert dotyczące usługi cateringowej podczas 3 sesji warsztatowych organizowanych w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skała”.

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

znak BR.042.3.5.2016.GPR

dotyczące usługi cateringowej podczas 3 sesji warsztatowych 

organizowanych w ramach realizacji projektu

„Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skała”.

Załączniki: