- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do składania ofert dotyczące opracowania, druku i dostarczenia BROSZURY w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skała”

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

znak BR.042.3.6.2016.GPR

dotyczące opracowania, druku i dostarczenia BROSZURY

w ramach realizacji projektu

  1. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skała”.

Załączniki: