- Gmina Skała - https://skala.pl -

Zaproszenie do składania ofert Budowa chodnika na odcinku ok 450 m po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 794 wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego dz. Nr ew. 547 w miejscowości: Cianowice, gm. Skała, pow. Krakowski, woj. Małopolskie

Zaproszenie do składania ofert Budowa chodnika na odcinku ok 450 m po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 794 wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego dz. Nr ew. 547 w miejscowości: Cianowice, gm. Skała, pow. Krakowski, woj. Małopolskie.

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [1]
Informacja z otwarcia ofert [2]
Zaproszenie do składania ofert [3]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [4]
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych [5]
Załącznik nr 3 – orientacja [6]
Załącznik nr 4 – Projekt umowy na opracowanie projektu [7]