MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 475 963

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 15 listopad 2021
  • Zmodyfikowano: 20 styczeń 2022

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skała, oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skała, oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

oglDUUE_03-12-2021-OJS235-617802

SWZ odpady

Załacznik A – Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik_8 (Zobowiązanie)

Załącznik 1 – oferta

Załącznik 3 – (wzór umowy)

Załącznik 4 – oświadczenia z art. 117 ust. 4

Załącznik 7 oświadczenie_grupa kapitał [na wezwanie]

Identyfikator postępowania

ZAL_5 (wykaz usług) [na wezwanie]

ZAL_A1 uchwała plan gospodarki odpadami województwa małopolskiego

ZAL_A2 PGOWM_2016-2022

ZAL_B uchwała w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016-2022

Załacznik 6 – oświadczenie o aktualn_art. 125 ust.1 [na wezwanie]

środki zamawiającego

informacja z otwarcia ofert 3

Informacja o wyborze oferty