MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 989 811

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 22 marzec 2018
  • Zmodyfikowano: 8 maj 2018

Roboty drogowe Gmina Skała 2018 3

Roboty drogowe Gmina Skała 2018 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 534831-N-2018 z dnia 2018-03-22 r.

Nazwa zamówienia:

„Remonty dróg gminnych w zakresie nawierzchni brukowych w sołectwach i mieście Skała w 2018 roku” 3

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ Skała 2018
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik nr 4 Grupa Kapitałowa
Załącznik nr 5 Wykaz robót
Załącznik nr 6 Wykaz osób
Załącznik nr 7 Umowa
Załącznik nr 8 Przedmiar robót
Załącznik nr 9 Szczegółowe Specyfikacje techniczne