- Gmina Skała - https://skala.pl -

Roboty drogowe bitumiczne tłuczniowe Gmina Skała 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 535152-N-2018 z dnia 2018-05-11 r.

Nazwa zamówienia:

Roboty drogowe w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych w sołectwach i mieście Skała w 2018 roku

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu [1]
Informacja z otwarcia ofert [2]
Ogłoszenie o zamówieniu [3]
SIWZ Skała 2018 [4]
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [5]
Załącznik nr 2 Oświadczenie [6]
Załącznik nr 3 Oświadczenie [7]
Załącznik nr 4 Grupa Kapitałowa [8]
Załącznik nr 5 Wykaz robót [9]
Załącznik nr 6 Wykaz osób [10]
Załącznik nr 7 Umowa [11]
Załącznik nr 8 Przedmiar robót [12]
Załącznik nr 8a do SIWZ [13]
Załącznik nr 9 Szczegółowe Specyfikacje techniczne [14]