MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 013 117

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 11 maja 2018
  • Zmodyfikowano: 28 maja 2018

Roboty drogowe bitumiczne tłuczniowe Gmina Skała 2018

Roboty drogowe bitumiczne tłuczniowe Gmina Skała 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 535152-N-2018 z dnia 2018-05-11 r.

Nazwa zamówienia:

Roboty drogowe w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych w sołectwach i mieście Skała w 2018 roku

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ Skała 2018
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik nr 4 Grupa Kapitałowa
Załącznik nr 5 Wykaz robót
Załącznik nr 6 Wykaz osób
Załącznik nr 7 Umowa
Załącznik nr 8 Przedmiar robót
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 9 Szczegółowe Specyfikacje techniczne