MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 940 467

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 7 marzec 2016
  • Zmodyfikowano: 7 marzec 2016

Remonty powodziowe 2015

Remonty powodziowe 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Gmina Skała 32 – 043 Skała, Rynek 29 tel. (012) 389-10-98

fax. (012) 389-10-98, wew. 104 e-mail : skala@skala.pl

1. Wykonanie robót drogowych związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych na drogach gminnych w 2015 roku:

1. Remont drogi gminnej „Droga do Bienia”, nr. dz. ewid.77 w miejscowości Poręba Laskowska, km 0+182 – 0+862”
2. Remont drogi gminnej „Droga do Szydło”, nr. dz. ewid.76 w miejscowości Poręba Laskowska, km 0+000 – 0+810”
3. Remont drogi gminnej „Droga do Woźniaka”, nr. dz. ewid.191
w miejscowości Barbarka, km 0+000 – 0+620

2.Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r (Dz.U. z 2013r. ,
poz. 907 z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP pod numerem: 55863-2015 w dniu 21.04.2015

Załączniki: