MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 466

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 31 sierpień 2020
  • Zmodyfikowano: 12 listopad 2020

Remont nawierzchni dróg gminnych Skała Cianowice Smardzowice

Remont nawierzchni dróg gminnych Skała Cianowice Smardzowice

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 579605-N-2020 z dnia 31.08.2020r.

Nazwa zamówienia:

 „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Skała Skała ul Lipowa ul Parkowa, ul. Sobiesęcka, Cianowice ul. Na Marianów koło kopca,Smardzowice ul. Górzysta/ ul. Wielki Dół.”

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ Remont Skała asfalty
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Oswiadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Zalacznik nr 6 przedmiar robot
Załącznik nr 7 – Umowa
Załącznik nr 8 – Szczegółowe specyfikacje techniczne