MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 007 007

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 18 kwiecień 2019
  • Zmodyfikowano: 27 maja 2019

Remont nawierzchni bitumicznej Rzeplin-Pułanki

Remont nawierzchni bitumicznej Rzeplin-Pułanki

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 539187-N-2019 z dnia 2019-04-18 r

Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej ,,Rzeplin Pułanki” w miejscowości Rzeplin, Gmina Skała w 2019 roku.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej ,,Rzeplin Pułanki” w miejscowości Rzeplin, Gmina Skała w 2019 roku.
Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy
Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
Zalacznik_nr_3_-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
Zalacznik_nr_4_-_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa
Zalacznik_nr_5_-_Wykaz_osob
Załącznik nr 6 Przedmiar robót
Załącznik nr 7 -Umowa
Załącznik nr 8 Szczegółowe Specyfikacje techniczne