MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 989 577

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 27 maj 2020
  • Zmodyfikowano: 16 czerwiec 2020

Remont dróg gminnych w 2020r

Remont dróg gminnych w 2020r

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr  543426-N-2020 z dnia 27.05.2020r.

Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni dróg na terenie Miasta Skała, ulice: Topolowa , Targowa, Targowa 2,

 Sobieskiego,  Rzeplińska w 2020r.”

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert
Ogloszenie_o_zamowieniu
SIWZ Remont drog Skała Miasto Topolowa, Targowa, Sobieskiego, Rzeplinska
Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy
Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
Zalacznik_nr_3_-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
Zalacznik_nr_4_-_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa
Zalacznik_nr_5_-_Wykaz_osob
Załącznik_ nr_6- Przedmiar robót Skała Miasto
Załącznik nr 7 _-_ Umowa
Załącznik nr 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych