MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 740 377

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 3 styczeń 2019
  • Zmodyfikowano: 28 styczeń 2019

Przebudowa PSZOK

Przebudowa PSZOK

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 500243-N-2019 z dnia 2019-01-03 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540008388-N-2019 z dnia 15-01-2019 r.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała w formule zaprojektuj i wybuduj  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR”

Załączniki:

Informacja o unieważnieniu postępowania
Przebudowa PSZOK Gmina Skała