MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 475 939

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 18 listopad 2019
  • Zmodyfikowano: 5 grudzień 2019

Osad ściekowy 2020 2

Osad ściekowy 2020 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 623840-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Nazwa zamówienia:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków Nowa Wieś” 2

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie nr 1 do zmiany SIWZ
zmiana terminu składania ofert
Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu OSAD 2020
SIWZ
załącznik 1 – formularz ofertowy
załącznik 2 – owiad. o spełnianiuwarunków
załącznik 3 – owiad. o braku podstaw do wykluczenia
załącznik 4 – owiadczenie grupa kapitałowa
załącznik 5 – umowa