- Gmina Skała - https://skala.pl -

Osad ściekowy 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 636236-N-2018 z dnia 2018-10-15 r.

Nazwa zamówienia:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków Nowa Wieś”

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [1]
Informacja z otwarcia ofert [2]
Ogłoszenie o zamówieniu OSAD 2019 [3]
SIWZ osady 2019 [4]
załącznik 1 – formularz ofertowy [5]
załącznik 2 – oświad. o spełnianiu warunków [6]
załącznik 3 – oświad. o braku podstaw do wykluczenia [7]
załącznik 4 – oświadczenie grupa kapitałowa [8]
załącznik 5 – umowa [9]