MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 987 372

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 15 październik 2018
  • Zmodyfikowano: 29 październik 2018

Osad ściekowy 2019

Osad ściekowy 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 636236-N-2018 z dnia 2018-10-15 r.

Nazwa zamówienia:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków Nowa Wieś”

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu OSAD 2019
SIWZ osady 2019
załącznik 1 – formularz ofertowy
załącznik 2 – oświad. o spełnianiu warunków
załącznik 3 – oświad. o braku podstaw do wykluczenia
załącznik 4 – oświadczenie grupa kapitałowa
załącznik 5 – umowa