- Gmina Skała - https://skala.pl -

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 531950-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

Nazwa zamówienia:

„ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SKAŁA, ORAZ PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)”

Załączniki:

Informacja o unieważnieniu postępowania [1]
Informacja z otwarcia ofert [2]
Ogłoszenie o zamówieniu [3]
SIWZ-smieci_Skala_03_2019 [4]
zal_nr_1__oferta [5]
zal_nr_2__grupa_kapitalowa [6]
zal_nr_3__oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia [7]
zal_nr_4__oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu [8]
Zal_nr_5__Wykaz_uslug [9]
Zal_nr_6__Wykaz_narzedzi [10]
Zal_nr_7__Formularz_kalkulacji_ceny [11]
Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa [12]