- Gmina Skała - https://skala.pl -

Obsługa bankowa 2020 – 2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 627396-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Nazwa zamówienia:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Skała i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020 – 2023”

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu [1]
Ogłoszenie-o-zamówieniu [2]
SIWZ_bank [3]
Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty [4]
Zalacznik_nr_2__Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu [5]
Zalacznik_nr_3__Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia [6]
Zalacznik_nr_4__Oswiadczenie_grupa_kapitalowa [7]