MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 740 492

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 24 lipiec 2019
  • Zmodyfikowano: 26 sierpień 2019

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie 2

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 577742-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.

Nazwa zamówienia:

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie Skała poprzez budowę boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki
i koszykówki oraz terenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia typu street-workout 2

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Rzeplin II
Informacja z otwarcia ofert
Wyjaśnienia nr 2
Wyjasnienia nr 1 30.07.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ – Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Wzór umowy
Załącznik nr 7 – Przedmiar robót
Załącznik nr 8 – Dokumentacja budowlana