MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 989 551

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 3 sierpień 2020
  • Zmodyfikowano: 7 wrzesień 2020

Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gołyszynie

Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gołyszynie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 568309-N-2020  z dnia 2020-08-03 r.

Nazwa zamówienia:

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gołyszynie, w gminie Skała poprzez budowę  wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis
i badminton oraz utworzenie terenu rekreacyjnego”

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Gołyszyn
Informacja z otwarcia ofert_Boisko Gołyszyn
Wyjaśnienia nr 4
Załącznik nr 7 – Przedmiar robót (wersja edytowalna)
Wyjaśnienia nr 3
Wyjaśnienia nr 2_Gołyszyn
Wyjaśnienia nr 1
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – wzór umowy
Załącznik nr 7 – Przedmiar robót
Załącznik nr 8 – Dokumentacja budowlana