MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 475 930

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 5 lipiec 2021
  • Zmodyfikowano: 31 sierpień 2021

Dowozy uczniów 2021

Dowozy uczniów 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 1-5

Załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – cz. 6 7

Załącznik nr 2A do SWZ – Projektowane postanowienia umowy cz. 1-5 (002)

Załącznik nr 2B do SWZ – Projektowane postanowienia umowy cz. 6-7

Załączniki nr 3 do SWZ – Formularz Oferta

Załączniki nr 4 do SWZ – Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załączniki nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji

Załączniki nr 6 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załączniki nr 7 do SWZ – Wykaz usług

Załączniki nr 8 do SWZ – Wykaz osób

Załączniki nr 9 do SWZ – Wykaz narzędzi

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Wyjaśnienia do SWZ dot. ogłoszenia o zamówieniu

Informacja

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 7

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 7 przedmiotu zamówienia

 


Dowóz i odwoź dzieci do Szkoły Podstawowej w Minodze z miejscowości Tarnawa wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdów w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 11.08.2021 r.

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Minoga-Tarnawa

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Minoga-Tarnawa

Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy Minoga-Tarnawa

Załączniki nr 3 do SWZ – Formularz Oferta Minoga-Tarnawa

Załączniki nr 4 do SWZ – Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Minoga-Tarnawa

Załączniki nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Minoga-Tarnawa

Załączniki nr 6 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Minoga-Tarnawa

Załączniki nr 7 do SWZ – Wykaz usług Minoga-Tarnawa

Załączniki nr 8 do SWZ – Wykaz osób Minoga-Tarnawa

Załączniki nr 9 do SWZ – Wykaz narzędzi Minoga-Tarnawa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Tarnawa-Minoga

Informacja Tarnawa-Minoga

Inf. z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tarnawa-Minoga