MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 740 686

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 9 październik 2019
  • Zmodyfikowano: 6 listopad 2019

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skale

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skale

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 607919-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skale”

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogloszenie_o_zamowieniu
SIWZ_Samochod_strazacki
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załącznik nr 4 – oświadczenie grupa kapitalowa
załącznik nr 5 – wzór umowy
załącznik nr 6 – minimalne wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia