- Gmina Skała - https://skala.pl -

Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 538583-N-2020 z dnia 2020-05-11 r.

Nazwa zamówienia:

Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach 2

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [1]
Informacja z otwarcia ofert [2]
Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 1 – Decyzja pozwolenia na budowę [3]
Wyjaśnienia nr 1 [4]
Zalacznik_nr_6_-_Wzór_Umowy — wersja skorygowana [5]
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [6]
Ogłoszenie_o_zamowieniu [7]
SIWZ_Budowa_zaplecza_szatniowo_socjalnego [8]
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [9]
Zalacznik_nr_2___Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu [10]
Zalacznik_nr_3___Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia [11]
Zalacznik_nr_4___Oswiadczenie_grupa_kapitalowa [12]
Zalacznik_nr_5___Wykaz_osob [13]
Zalacznik_nr_6___Wzor_Umowy [14]
Zalacznik_nr_7___Przedmiar_robot [15]
Zalacznik_nr_8___Dokumentacja_budowlana [16]