Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 583575-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Nazwa zamówienia:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Skała i jej jednostek organizacyjnych w latach 2021 – 2025”

Załączniki:

Ogłoszenie-o-zamówieniu
SIWZ
Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty
Zalacznik_nr_2__Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
Zalacznik_nr_3__Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
Zalacznik_nr_4__Oswiadczenie_grupa_kapitalowa
Zalacznik_nr_5