Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 635544-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Nazwa zamówienia:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków Nowa Wieś” 3

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o zamówieniu OSAD 2020
SIWZ
załącznik 1 – formularz ofertowy
załącznik 2 – owiad. o spełnianiuwarunków
załącznik 3 – owiad. o braku podstaw do wykluczenia
załącznik 4 – owiadczenie grupa kapitałowa
załącznik 5 – umowa