- Gmina Skała - https://skala.pl -

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz przy prowadzeniu rzeźni rolniczej

W związku z pismem z dnia 3.07. 2020r.  znak: PIW-HŻ.402.55.2020  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy  Skała przekazuje do wiadomości informacje dotyczące wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz przy prowadzeniu rzeźni rolniczej.

Załączniki: