- Gmina Skała - https://skala.pl -

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WB-I.6331.3.124.2022_ostrzezenie_meteorologiczne nr_134 [1]