- Gmina Skała - https://skala.pl -

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Skale zarządzone na dzień 24 października 2021 r.