- Gmina Skała - https://skala.pl -

Ulotka informacyjna dla rolników dot. spisu zwierząt gospodarskich

W związku z pismem z dnia 06.11.2017r.  znak; PIW.ChZ.1501.1.ARiMR.2017   Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy w Skale podaje do wiadomości ulotkę informacyjną dot. spisów zwierząt gospodarskich przebywających w siedzibie stada, którą opracował Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji  Zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Załączniki: