- Gmina Skała - https://skala.pl -

UCHWAŁA NR XL/454/21 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022r.

XL.454.21 [1]