- Gmina Skała - https://skala.pl -

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAM “CZYSTE POWIETRZE”

Burmistrz Miasta i Gminy w Skale serdecznie zaprasza Mieszkańców
Gminy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”
w ramach funkcjonującego w Gminie punktu konsultacyjno – informacyjnego.
Na spotkaniu zostaną omówione założenia programu, zagadnienia
dotyczące zakresu wsparcia, rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do
dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji, sprawy związane
z wypełnianiem i składaniem wniosków o dofinansowanie i rozliczeniem
przyznanego dofinansowania.
Spotkanie odbędzie się dnia
28 czerwca 2022r. o godzinie 16: 00
w Centrum Kultury Sportu i Rekracji w Skale
przy ul. Bohaterów Września 42.
Urząd Miasta i Gminy Skała
ul. Rynek 29, 32-043 Skała