- Gmina Skała - https://skala.pl -

Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych

Do  dnia  15  lutego  2019  roku należy  składać  deklaracje  na  podatek od  środków transportowych  i  dokonać wpłaty  i  raty  tego  podatku.

Podatkowi  od  środków  transportowych  podlegają:

Z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od  3,5 tony

Z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Każdy właściciel pojazdu podlegającego opodatkowaniu powinien pobrać druki dt-1 i dt-1/a  (dostępne  na stronie : www.skala.pl [1] lub w Urzędzie Miasta i Gminy Skała pokój Nr 10 II  piętro).