- Gmina Skała - https://skala.pl -

RPO Wymiana Pieców – WĘGIEL

20 stycznia 2021r.
II DODATKOWY NABÓR ANKIET DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” [1]


10 września 2020

DODATKOWY NABÓR ANKIET DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” [2]


09 lipca 2019

Lista osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w ramach Poddziałania 4.4.3 RPO WM Stan na dzień 09.07.2019 roku [3]


14 kwietnia 2019

Lista osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w ramach Poddziałania 4.4.3 RPO WM Stan na dzień 12.04.2019 roku [4]


06 sierpnia 2018

Lista osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w ramach poddziałania 4.4.3 RPO WM Stan na dzień 06.08.2018 roku [5]


21 czerwca 2018

Lista osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w ramach poddziałania 4.4.3 RPO WM Stan na dzień 21.06.2018 roku [6]


14 czerwca 2018

Lista osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w ramach poddziałania 4.4.3 RPO WM Stan na dzień 14.06.2018 roku [7]


04 czerwca 2018

Lista osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w ramach poddziałania 4.4.3 RPO WM Stan na dzień 04.06.2018 roku [8]


17 maja 2018

Lista osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w ramach poddziałania 4.4.3 RPO WM Stan na dzień 17.05.2018 roku [9]


11 maja 2018

Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych – poddziałanie 4.4.3 [10]
 


9 lutego 2018

RPO Wymiana Pieców – WĘGIEL Ważna informacja! Dotyczy wymiany kotłów w ramach RPO Poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3 [11]