- Gmina Skała - https://skala.pl -

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy grypy ptaków HPAI

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy grypy ptaków HPAI.

Załącznik:
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego [1]