- Gmina Skała - https://skala.pl -

Rolnictwo

Informacja nt. zmian umożliwiających zwolnienie ze zobowiązań w zakresie międzyplonów uznawanych za obszary proekologiczne w przypadku wystąpienia suszy rolniczej.
PO przekazanie KRIR opinii IUNG ws. monitoringu suszy + uwierzyt podp [1]

Międzyplony_IUNG [2]