- Gmina Skała - https://skala.pl -

Rolnictwo

Plakat KRUS [1]


Informacja nt. zmian umożliwiających zwolnienie ze zobowiązań w zakresie międzyplonów uznawanych za obszary proekologiczne w przypadku wystąpienia suszy rolniczej.
PO przekazanie KRIR opinii IUNG ws. monitoringu suszy + uwierzyt podp [2]

Międzyplony_IUNG [3]