- Gmina Skała - https://skala.pl -

Rekrutacja do Projektu „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała”

Rekrutacja do Projektu „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała”  dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w dniach 1-15 kwietnia 2021 roku.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 19 kwietnia. Dzieci zostaną objęte opieką od 4 maja 2021 roku.

Dyżur tłumacza języka migowego ustalony zostaje na 8 kwietnia w godzinach 10:00-12:00. Spotkanie będzie prowadzone za pomocą aplikacji zoom. Osoby potrzebujące wsparcia proszone są o kontakt sms z tłumaczem : Marta Majda 695 959 022

Rodzice, którzy złożyli dokumenty  przed ogłoszeniem rekrutacji biorą w niej udział pod warunkiem dostarczeniu oświadczenia o zapoznaniu się z aktualnym Regulaminem Rekrutacji oraz aktualnego oświadczenia o statusie na rynku pracy (wraz z załącznikami określonymi w regulaminie).

Kontakt z sprawie rekrutacji:

zlobek@skala.pl [1]         Tel: 883 744 133

Załączniki: