- Gmina Skała - https://skala.pl -

Referaty

Informacje o numerach telefonów, pracownikach i zadaniach poszczególnych referatów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Urząd–>Wydziały

 

REFERATY URZĘDU MIASTA I GMINY w SKALE

Referat Finansowo- Księgowy
Kierownik Anna Katarzyńska
skarbnik@skala.pl [1]

Referat Podatków i Opłat
Kierownik Grażyna Mazela
grazyna.mazela@skala.pl [2]

Referat Organizacyjny
Kierownik Izabela Jakubek
kadry@skala.pl [3]

Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik Józef Tarnówka
jozef.tarnowka@skala.pl [4]

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Sylwia Seweryn
sylwia.seweryn@skala.pl [5]

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy
Kierownik Dorota Buczek
dorota.buczek@skala.pl [6]