- Gmina Skała - https://skala.pl -

Przedłużone terminy na złożenie do ARiMR oświadczeń oraz wniosków na działania modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D) oraz restrukturyzacji małych gospodarstw

W  związku z pismem z dnia 21.05.2020r.  Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Urząd Miasta i Gminy w Skale podaje do wiadomości  komunikaty ARiMR   dotyczące wydłużenia terminów na składanie oświadczeń i wniosków na działania  modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D) oraz restrukturyzacji małych gospodarstw.

Załączniki: