- Gmina Skała - https://skala.pl -

Prośba o podanie odczytu wodomierza

Prosimy mieszkańców: 

Gołyszyna i Barbarki do dnia 22 lipca 2021 r.

o podanie odczytów wodomierzy wraz ze wskazaniem adresu punktu telefonicznie lub SMSowo pod numer 501 701 398,  12 389 10 42 wew. 117  lub elektronicznie e-mail: woda@skala.pl [1]

W przypadku braku informacji o stanie wodomierza wielkość zużycia wody będzie ustalona na podstawie średniego zużycia z okresu ostatnich sześciu miesięcy