- Gmina Skała - https://skala.pl -

Prośba o podanie odczytu wodomierza

Prosimy mieszkańców:

– Stoków do dnia 09.05.2022 r.

– Ojcowa od dnia 10.05.2022 r.

o podanie odczytów wodomierzy wraz ze wskazaniem adresu punktu telefonicznie lub SMSowo pod numer 501 701 398,  12 389 10 42 wew. 117  lub elektronicznie e-mail: woda@skala.pl [1] W przypadku braku informacji o stanie wodomierza wielkość zużycia wody będzie ustalona na podstawie średniego zużycia z okresu ostatnich sześciu miesięcy