- Gmina Skała - https://skala.pl -

Podatki i opłaty

Obowiązujące uchwały podatkowe 2020

Uchwała Nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020r. [1]
Uchwała Nr XIV/142/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020r. [2]
Uchwała Nr XIV/143/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2020r. [3]


Obowiązujące uchwały podatkowe 2019

UCHWAŁA NR LIV/430/18 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r. [4]
UCHWAŁA NR LIV/431/18 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019r. [5]
UCHWAŁA NR XLII/305/17 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2018r. [6]
UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [7]


Obowiązujące uchwały podatkowe 2018

UCHWAŁA NR XLII/305/17 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2018r. [6]
UCHWAŁA NR XLII/304/17 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 r [8]
UCHWAŁA NR XLII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018r. [9]

 


Obowiązujące uchwały podatkowe 2017

 
UCHWAŁA NR XXVI/192/16 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017r. [10]

UCHWAŁA NR XXVI/191/16 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r. [11]

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [12]

UCHWAŁA NR XIII/95/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2016r. [13]


Obowiązujące uchwały podatkowe

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [12]

UCHWAŁA NR XIV/106/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. (Nr XIII/93/15) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r. [14]

UCHWAŁA NR XIII/95/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2016r. [13]

UCHWAŁA NR XIII/94/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016r. [15]

UCHWAŁA NR XIII/93/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r. [16]

 

Uchwała Nr XXIX/193/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2013r. [17]

UCHWAŁA NR XLIII/298/13 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.  [18]

UCHWAŁA NR XLIII/299/13 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 r.  [19]

Uchwała Nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [20]