- Gmina Skała - https://skala.pl -

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – 04.12.2019