- Gmina Skała - https://skala.pl -

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 – 25.11.2019r.