- Gmina Skała - https://skala.pl -

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Skale 19.02.2018r

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Skale

Temat:

-niska emisja, wymiana pieców

-opiniowanie uchwał

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku UMiG Skała w pok. nr 9.