- Gmina Skała - https://skala.pl -

Ponowny nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji – sektor PUBLICZNY

Ponowny nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji – sektor PUBLICZNY.

Załączniki:
Ogłoszenie o dodatkowym naborze do Komitetu Rewitalizacji [1]
Wzór Deklaracji [2]
Uchwala_nr_XXXII.236.17 [3]
Zarządzenie_Regulamin KR [4]